Czy kredyty pod zastaw są niebezpieczne?

Czy kredyty pod zastaw są niebezpieczne?
15 października
13:18 2016

Udzielenie przez bank kredytu jest poprzedzone procedurą sprawdzania zdolności kredytowej i oceny ryzyka niewypłacalności klienta. Aby zmniejszyć ewentualne ryzyko, banki bardzo często stosują różnego rodzaju zabezpieczenia. Co one oznaczają dla kredytobiorcy?

Jeśli ryzyko niewypłacalności klienta mieści się w granicy akceptowanej przez bank, ale jest nieco podwyższone, bank może udzielić wnioskodawcy kredytu, choć pod pewnym warunkiem. Jest nim zgoda na ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń spłaty pożyczki. Jednym z często stosowanych zabezpieczeń jest zastaw na ruchomościach lub wpis hipoteczny na nieruchomości. Czy takie rozwiązanie może być niebezpieczne dla kredytobiorcy?

Przede wszystkim należy liczyć się z tym, że ustanowienie zabezpieczenia ma w przyszłości, w razie naszych problemów ze spłatą długu, ułatwić bankowi odzyskanie pożyczonych środków, najlepiej przez przejęcie określonych w zabezpieczeniu aktywów.  Jeśli więc otrzymamy kredyt hipoteczny, jednak po kilku latach nie będziemy w stanie go spłacać, dom może przejść na własność banku. Podobnie będzie z samochodami zakupionymi na kredyt samochodowy, czy pożyczkami hipotecznymi zabezpieczonymi nieruchomościami.

Jeśli chcemy rozważyć ryzyko związane z wyrażeniem zgody na tego typu zabezpieczenie, powinniśmy rozpatrywać je w dwóch kategoriach. Pierwsza dotyczy warunków umowy i całego procesu ustanawiania zabezpieczenia. W przypadku banków czy salonów samochodowych znanych marek, współpracujących z bankami, ryzyko jest niewielkie, bowiem instytucje te dbają o zgodność wszelkich warunków z przepisami prawa. Zdwojoną uwagę należy zachować podczas korzystania z ofert firm pozabankowych. Dobrym pomysłem będzie nawet przedstawienie umowy prawnikowi, który będzie w stanie ocenić jej poprawność i wskazać nam ewentualne ryzyko, na jakie jesteśmy narażeni.

Druga kategoria to ryzyko utraty majątku będącego zabezpieczeniem kredytu. Tutaj jednak powinniśmy skupiać się przede wszystkim na rozsądnym zaciąganiu kredytów i kalkulacji możliwości spłaty wszystkich rat. Jeśli bowiem zdecydujemy się nawet na niewielki kredyt gotówkowy, ale w pewnym momencie nie będziemy w stanie go spłacić, i tak powinniśmy liczyć się z wyrokiem komorniczym i możliwością utraty majątku. W praktyce zastaw jest tylko uproszczoną procedurą odzyskania należności, które w razie potrzeby i tak zostaną wyegzekwowane. Jeśli jednak zabezpieczenie dodatkowo obniża wysokość kredytu, skorzystanie z niego może być dobrym posunięciem.