Kredyt preferencyjny czyli kredyt z dopłatą

01 sierpnia
13:16 2012

Kredyt preferencyjny to inaczej kredyt przyznawany na preferencyjnych warunkach do którego dopłaca nam państwo. Najprostszym przykładem kredytów preferencyjnych są więc kredyty studenckie i w programie rodzina na swoim. Kredyt preferencyjny przeznaczony jest dla określonej grupy odbiorów po spełnieniu określonych warunków. Kredyt ten w związku z dobrymi warunkami spłaty narzuca na kredytobiorców również pewne ograniczenia. Kredyt preferencyjny dla studentów powstał w myślą o młodych ludziach, którzy pragną zdobywać wiedzę jedna ich sytuacja materialna im na to nie pozwala. Kredyt ten przeznaczony jest na uczniów uczelni państwowych jak i prywatnych, nie ważne jest również to w jakim trybie student przyjmuje naukę, stacjonarnym czy zaocznym. Studenckie starający się o przyznanie kredytu mogą liczyć na 30 tysięcy złotych, czyli po 6 tysięcy na każdy rok studiów. Preferencyjne warunki kredytu polegają przede wszystkim na tym,że młody człowiek nie musi spłacać zadłużenia w okresie nauki ale dopiero po zakończeniu studiów. Poza tym najlepsi absolwenci mogą liczyć na całkowite lub częściowe umorzenie zadłużenia. Kredyt preferencyjny w programie rodzina na swoim. Z kolei kredyt preferencyjny rodzina na swoim to inaczej kredyt hipoteczny z dopłata. Rodzina lub singel starający się o przyznanie kredytu w programie mogą liczyć na finansowanie 50% odsetek spłaty zadłużenia przez państwo, w okresie ośmiu pierwszych lat spłaty kredytu hipotecznego. Kredyt rodzina na swoim wiąże się z ograniczeniami dotyczącymi kredytowanych mieszkań i domów, mianowicie mieszkanie singla nie może być większe niż 50 metrów, w tym dopłata obejmuje 30 metrów kwadratowych tego mieszkania. Mieszkanie rodziny nie może przekroczyć 70 metrów kwadratowych a dom 140 metrów. Należy również zaznaczyć, że rodzina na swoim kończy się wraz z rokiem 2012.