Aneksem w partnera

23 września
17:52 2009

Kiedy dwie strony podpisują umowę, obojętnie na jakiej płaszczyźnie oraz czego umowa dotyczy, każda ze stron może wprowadzać do niej zmiany. Zmiany takie zazwyczaj wprowadza się aneksem, bowiem zgodnie z przepisami prawa, aneks w takich sytuacjach jest jedynym sposobem na dokonanie tych zmian.. Aneksem zmienia się dotychczasowe zapisy umowy i aby taki aneks mógł zafunkcjonować podpisać go muszę obie strony. Nie zawsze jednak tak jest, o czym przekonali się klienci niektórych banków, które swego czasu postanowiły jednostronnie zmienić zapisy umów kredytów hipotecznych. Przypomnijmy, iż banki te aneksem podwyższyły w znaczny sposób marże kredytów hipotecznych. Dla tych banków prawo mogło działać wstecz. Szybko się jednak przekonały, że to tylko ich własna interpretacja prawa i dlatego musiały się wycofać z tych zmian.
Nieco inna jest sytuacja z polbankiem. Ostatnie doniesienia prasowe poinformowały opinię publiczną, że 50 przedsiębiorców-partnerów tego banku postanowiło zerwać z nim umowę. Powodem miał być brak zainteresowania polbanku w pomocy w prowadzeniu  swoich placówek terenowych obsługiwanych przez partnerów-przedsiębiorców. Jak donosi gazeta bankowa partnerzy polbanku oskarżają EFG Eurobank oraz polbank, ze swoimi działaniami doprowadziły do załamania się, jak to określili partnerzy, kanału partnerskiego i przejęcia placówek partnerskich, klientów oraz kadry. Zarzutów jest o wiele więcej. Na przykład zbyt częsta zmiana zasad wynagrodzeń, co skutkowało trudnością w planowaniu działań placówek, Zarzuty dotyczyły też zmian, które w konsekwencji miały doprowadzić do przejęcia tych placówek / w przypadku tych 50 przedsiębiorców tak właśnie się stało/, a wraz z nimi całej kadry pracowniczej. Banki oczywiście odpierają zarzuty skierowane pod ich adresem. Zarzucają z kolei partnerom, że nie potrafią funkcjonować w nowych, trudniejszych dla wszystkich warunkach, a skoro nie potrafią znaleźć się w nowej dla siebie  sytuacji to już jest ich sprawa.
Przypomnijmy, że w marcu ubiegłego roku polbank otrzymał tytuł lidera Informatyka Instytucji Finansowych 2007, w konkursie organizowanym przez gazetę bankową, a w maju ubiegłego roku zgłosił się do konkursu najlepszej sieci franczyzowej. Dane jakie przesłał bank dotyczące sieci partnerskiej były tak dobre, że bank zwyciężył w tym konkursie. Tym dziwniejsze są ostatnie doniesienia o nieporozumieniach na linii bank-partnerzy. Dodać do tego jeszcze należy, że rok wcześniej, 30 lipca 2007 roku bank wprowadził do umowy o wynagrodzeniach aneks, na mocy którego mógł później wprowadzać kolejne aneksy, oczywiście te, które dotyczyły zasad wynagradzania. Tak dłużej oczywiście nie mogło być i w końcu doszło do konfliktu pomiędzy bankiem a partnerami. Wprawdzie jedna i druga strona podpisała ten nieszczęsny aneks, który później okazał się kością niezgody pomiędzy stronami. Pamiętajmy więc, że nie tylko umowy należy uważnie czytać, ale i aneksy do niej.